องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

-----เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางคณะผู้บริหาร นำโดยนายสำเริง ชุณหวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พร้อมด้วยนางปทุมวดี จันทร์แฉล้ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองกลางนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองกลางนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพราะตำบลหนองกลางนา มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนต่างๆ ประชาชนชาวตำบลหนองกลางนาส่วนมากจึงมีอาชีพเกษตรกรรม จำเป็นต้องใช้สารเคมีต่างๆกำจัดศัตรูพืช และบำรุงพืชผลทางการเกษตร ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีมากขึ้น หลายช่องทาง เช่น สัมผัสทางผิวหนัง สูดดม เกิดปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและสะสมในร่างกายของผู้ที่สัมผัสทางตรงและทางอ้อม หากไม่มีการป้องกันและปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง ถูกวิธี อาจส่งผลเสียต่อภาวะสุขภาพในระยะยาว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองกลางนา จึงได้จัดทำโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีความรู้ถึงพิษภัยของสารเคมีต่างๆ และได้รับการเจาะโลหิตหาสารพิษตกค้างในร่างกาย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

alt alt

alt alt

alt alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793