สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

นายจำลอง ผึ่งผาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
094-0085769

นายไสว พัฒน์จันทร์หอม นายอธิป ชุณหมุกดา
รองประธานสภา อบต.หนองกลางนา เลขานุการสภา อบต.หนองกลางนา
084-8023129 062-4040089

นายชลอ นุชกำบัง นายธีรยุทธ เต่าแย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
087-1565047 090-6046642

นายกิตติกุล ชุณหมุกดา นายอำนาจ รอดสนใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
098-0846534 063-3098459

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793