สภาพทางสังคม อบต.หนองกลางนา

การศึกษา
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            โรงเรียนวัดบางกระ หมู่ 1
            โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ 6
       ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ 1
       อินเตอร์เน็ตตำบล อบต.หนองกลางนา  หมู่ 3
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองกลางนา  หมู่ 3

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัดบางกระ  หมู่ 1
       วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ 6

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางนา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อม ศปถ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นตำบลหนองกลางนา หมู่ 3Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793