การบริการพื้นฐาน อบต.หนองกลางนา

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ
       เส้นทางหลัก
             ถนนสายหลุมดิน-หนองกลางนา 
             ถนนสายท่าฝาง-หนองหอย
             ถนนสายท่าฝาง-ดอนตลุง
       เส้นทางเลียบคลองชลประทาน
             ถนนเลียบคลองบางสองร้อย (ฝั่งขวา) ถนนลาดยาง คสล.,ลูกรัง,ดิน 
             ถนนเลียบคลองบางสองร้อย (ฝั่งซ้าย) ถนนลาดยาง คสล.
             ถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา (ฝั่งขวา) ถนนลาดยาง คสล.,ลูกรัง
             ถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา (ฝั่งซ้าย) ถนนลาดยาง คสล.,ลูกรัง, หินคลุก

การไฟฟ้า
        มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน ยกเว้น ครัวเรือนใหม่ และไม่มีบ้านเลขที่

แหล่งน้ำธรรมชาติ
        แม่น้ำ  1  สาย (แม่น้ำแม่กลอง)
        คลอง  3  สาย
        คลองน้ำชลประทาน  2  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        ประปาวัดบางกระ
        ประปาวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793