ข้อมูลอื่น ๆ อบต.หนองกลางนา

มวลชนจัดตั้ง


altอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 กลุ่ม จำนวน 6 คน
altอาสาสมัครตำรวจชุมชน 1 กลุ่ม จำนวน50คน
altอาสาสมัครสาธารณสุข 1กลุ่ม จำนวน 35 คน
altกลุ่ม 25ตราสับปะรด 1กลุ่ม จำนวน 105คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

alt

alt

alt

alt

alt

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนาalt

alt

alt

alt

alt

alt

Attachments:
Download this file (1.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการอบต.หนองกลางนา.jpg)1.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการอบต.หนองกลางนา.jpg[ ]285 Kb
Download this file (2.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการสำนักปลัด.jpg)2.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการสำนักปลัด.jpg[ ]211 Kb
Download this file (3.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองคลัง.jpg)3.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองคลัง.jpg[ ]158 Kb
Download this file (4.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองช่าง64.jpg)4.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองช่าง64.jpg[ ]192 Kb
Download this file (5.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุข64.jpg)5.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุข64.jpg[ ]205 Kb
Download this file (6.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองศึกษา64.jpg)6.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการกองศึกษา64.jpg[ ]158 Kb
Download this file (ข้อมูลสถิติผู้มาขอถังขยะ.pdf)ข้อมูลสถิติผู้มาขอถังขยะ.pdf[ ]170 Kb
Download this file (ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการอินเตอร์เน็ต.pdf)ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการอินเตอร์เน็ต.pdf[ ]133 Kb
Download this file (ข้อมูลสถิติผู้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf)ข้อมูลสถิติผู้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf[ ]149 Kb
Download this file (ข้อมูลสถิติผู้มาขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด.pdf)ข้อมูลสถิติผู้มาขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด.pdf[ ]152 Kb
Download this file (ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ.pdf)ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ.pdf[ ]235 Kb
Download this file (ความพิงพอใจในการให้บริการ  ข้อ o16.pdf)ความพิงพอใจในการให้บริการ ข้อ o16.pdf[ ]410 Kb
Download this file (คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน.pdf)คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน.pdf[ ]680 Kb
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน.pdf)คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน.pdf[ ]1343 Kb
Download this file (คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่สำนักปลัด.pdf)คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่สำนักปลัด.pdf[ ]5004 Kb
Download this file (ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ อบต.หนองกลางนา.pdf)ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ อบต.หนองกลางนา.pdf[ ]420 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี.pdf)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี.pdf[ ]13023 Kb
Download this file (เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.pdf)เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.pdf[ ]1585 Kb
Download this file (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอบต.หนองกลางนา.pdf)แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอบต.หนองกลางนา.pdf[ ]1390 Kb
Download this file (แบ่งงานมอบหมายงานกองช่าง.pdf)แบ่งงานมอบหมายงานกองช่าง.pdf[ ]1532 Kb
Download this file (แบ่งงานมอบหมายงานกองสาธารณสุขฯ.pdf)แบ่งงานมอบหมายงานกองสาธารณสุขฯ.pdf[ ]1397 Kb
Download this file (แบ่งงานมอบหมายหน้าที่กองคลัง.pdf)แบ่งงานมอบหมายหน้าที่กองคลัง.pdf[ ]7442 Kb
Download this file (แบ่งงานมอบหมายหน้าที่กองศึกษา.pdf)แบ่งงานมอบหมายหน้าที่กองศึกษา.pdf[ ]2906 Kb
Download this file (แผนผังตลาดนัด ในพื้นที่ อบต.หนองกลางนา.pdf)แผนผังตลาดนัด ในพื้นที่ อบต.หนองกลางนา.pdf[ ]245 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793