สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนานายกิตติกุล  ชุณหมุกดา
ประธานสภาอบต.หนองกลางนา
 

นางกฤษณวรรณ  เต่าทอง
รองประธานสภาอบต.
 

นายพีรวิชญ์  อาจปักษา
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
จ.อ.ชลอ  นุชกำบัง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
 

นายธนกร  เทพอวยพร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
นายไพโรจน์  วิจิตรานนท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
 

นายวีระ  พลายงาม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
นางนิด  ชุณหวัตร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
 

นายกิตติกุล  ชุณหมุกดา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
นายประเวช  อินทรประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
 

นายไสว  พัฒน์จันทร์หอม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
นางกฤษณวรรณ  เต่าทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
 

นายสมพงษ์  โกมลหิรัญ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
นายชลอ  มณีจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
 

นายสุพจน์  อินทรเทวา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
นายวัลลภ  รอดสนใจ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
 

นายอำนาจ  รอดสนใจ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793