บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองกลางนา

alt

นางสาวนิตยา บัวแย้ม
ปลัด อบต.หนองกลางนา

 
alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัดอบต.หนองกลางนา
 
 
alt
นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองกลางนา

นางสาวจิราภัค โพธิ์ศรีดา

นักพัฒนาชุมชน
 
alt
นางสาวช่อเพชร ราษฎร์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
alt
นางสาวกิตติยา คำหอมกุล
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
alt
-นายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
alt
นายสานิตย์ จันทร์แย้ม
นิติกร
 
alt
นางสาวจรัสศรี นกแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
alt
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
 
alt
-ว่าง-
คนงานทั่วไป

alt
-ว่าง-
นักการภารโรง


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793