บุคลากรกองคลัง อบต.หนองกลางนา

 

นางกานต์ชนิกา ระวังนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-5715688
นางสาวสุภิดา กองศรีกุลดิลก นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
089-4269429 089-0571297
นางสาวสุวรรณี พัฒน์จันทร์หอม นางสาวอภิสรา ศักดิ์สมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
089-2542590 081-3021461
alt
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793