บุคลากรกองคลัง อบต.หนองกลางนา


นางกานต์ชนิกา ระวังนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

นางสาวสุภิดา กองศรีกุลดิลก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
alt
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสาวสุวรรณี พัฒน์จันทร์หอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีงาน

นางอภิสรา ชุ่มชัยรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793