กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 09 เมษายน 2021 กองคลัง 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 กองคลัง 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 กองคลัง 1
4 ประกาศนัดตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองกลางนา ซอย 7 หมู่ที่ 1 เชื่อมมู่ที่ 7 ต.หนองกลางนา พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 กองคลัง 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางนา พุธ, 07 เมษายน 2021 กองคลัง 2
6 ประกาศนัดตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมยกระดับ หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 6 จันทร์, 05 เมษายน 2021 กองคลัง 3
7 ประกาศนัดตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 จันทร์, 05 เมษายน 2021 กองคลัง 2
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ศุกร์, 02 เมษายน 2021 กองคลัง 3
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติงานกองช่าง จำนวน 7 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 7
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติงานประปา จำนวน 3 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 3
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติงานสำนักงาน จำนวน 7 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 10
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติงานกองสาธารณะสุข จำนวน 3 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 4
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติงานกองสาธารณะสุข จำนวน 1 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 4
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุุคคลปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน 3 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 3
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุุคคลปฏิบัติงานกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 3
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบุุคคลปฏิบัติงานศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา พุธ, 31 มีนาคม 2021 กองคลัง 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดและแห้ง ประจำเดือน เม.ย. 2564 อังคาร, 30 มีนาคม 2021 กองคลัง 4
18 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 ม.1 พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2021 กองคลัง 7
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พุธ, 24 มีนาคม 2021 กองคลัง 4
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) เก้าสำนักงาน พุธ, 24 มีนาคม 2021 กองคลัง 8
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ๋อมแซมทรัพย์สินศูนย์ฯ พุธ, 24 มีนาคม 2021 กองคลัง 8
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ศุกร์, 19 มีนาคม 2021 กองคลัง 9
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ศุกร์, 19 มีนาคม 2021 กองคลัง 7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมยกระดับเส้นนาร้อยไร่ บริเวณบ้านอดีต อบต.ยะ - บ้านคุณโสเพ็ญ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2021 กองคลัง 7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดประเสริฐ หมู่ที่ 6 พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2021 กองคลัง 6
26 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พุธ, 17 มีนาคม 2021 กองคลัง 8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูล อังคาร, 16 มีนาคม 2021 กองคลัง 6
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถบรรทุกน้ำ ศุกร์, 12 มีนาคม 2021 กองคลัง 5
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซ์้อเก้าอี้สำนักงานกองสาธารณสุข ศุกร์, 12 มีนาคม 2021 กองคลัง 7
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนพร้อมยกระดับเส้นนาร้อยไร่ ม.5เชื่อมม.6 พุธ, 10 มีนาคม 2021 กองคลัง 10

หน้า 1 จาก 29

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793