กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 1388
2 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2023 สำนักงานปลัด 24
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2023 สำนักงานปลัด 30
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2023 สำนักงานปลัด 22
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2566 พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2023 สำนักงานปลัด 26
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2023 สำนักงานปลัด 27
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ขอรับหนังสือรับรองความพิการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี อังคาร, 27 มิถุนายน 2023 สำนักงานปลัด 24
8 การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 02 มิถุนายน 2023 สำนักงานปลัด 37
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 40
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 18 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 30
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดจุดตั้งด่านบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ช่วง 7 วันอันตราย) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 12 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 31
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 04 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 33
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองกลางนาคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 04 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 23
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานปลัด 28
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 18 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 49
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 16 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุในตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พุธ, 04 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 53
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตั้งด่านชุมชนตำบลหนองกลางนา เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2022 สำนักงานปลัด 72
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อังคาร, 27 ธันวาคม 2022 สำนักงานปลัด 44
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อังคาร, 06 ธันวาคม 2022 สำนักงานปลัด 48
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 02 ธันวาคม 2022 สำนักงานปลัด 13
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2022 สำนักงานปลัด 50
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2022 สำนักงานปลัด 54
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเภท 12 ฝีพาย ณ ลำน้ำแม่น้ำแม่กลองบริเวณท่าน้ำวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 31 ตุลาคม 2022 สำนักงานปลัด 42
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานรำวงย้อนยุค ฉลองกฐิน ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 31 ตุลาคม 2022 สำนักงานปลัด 47
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้ารับประกาศนียบัตรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อังคาร, 30 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 55
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 139
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จันทร์, 01 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 156
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 18 กรกฏาคม 2022 สำนักงานปลัด 179
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 พุธ, 06 กรกฏาคม 2022 สำนักงานปลัด 137

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้382
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้588
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้382
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8720
mod_vvisit_counterเดือนนี้9997
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24280
mod_vvisit_counterทั้งหมด9116580

We have: 9 guests online
IP: 3.235.60.197
วันนี้: ธ.ค. 10, 2023


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793