กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 24 พฤษภาคม 2024 สำนักงานปลัด 25
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 17 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 22
3 การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 17 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 20
4 การเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ "กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 17 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 21
5 การดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบลหนองกลางนา และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พุธ, 17 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 23
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 2567" ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 25
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" จันทร์, 01 เมษายน 2024 สำนักงานปลัด 18
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ภาพโครงการรณรงค์การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองกลางนา คัพ" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนวัดบางกระ จันทร์, 11 มีนาคม 2024 สำนักงานปลัด 19
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ การจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด "หนองกลางนา คัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 11 มีนาคม 2024 สำนักงานปลัด 20
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พุธ, 06 มีนาคม 2024 สำนักงานปลัด 14
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "ขยับกายสบายชีวี สุขภาพดี ลดโรคภัย" พุธ, 06 มีนาคม 2024 สำนักงานปลัด 17
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 15 มกราคม 2024 สำนักงานปลัด 318
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พุธ, 06 ธันวาคม 2023 สำนักงานปลัด 320
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 1417
15 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2023 สำนักงานปลัด 66
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2023 สำนักงานปลัด 53
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2023 สำนักงานปลัด 45
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2566 พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2023 สำนักงานปลัด 51
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2023 สำนักงานปลัด 61
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ขอรับหนังสือรับรองความพิการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี อังคาร, 27 มิถุนายน 2023 สำนักงานปลัด 48
21 การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 02 มิถุนายน 2023 สำนักงานปลัด 63
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 64
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 18 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 55
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดจุดตั้งด่านบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ช่วง 7 วันอันตราย) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 12 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 57
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 04 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 57
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองกลางนาคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 04 เมษายน 2023 สำนักงานปลัด 48
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานปลัด 53
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุธ, 18 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 77
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 16 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 76
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุในตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พุธ, 04 มกราคม 2023 สำนักงานปลัด 85

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793