กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้ารับประกาศนียบัตรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อังคาร, 30 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 13
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 17
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จันทร์, 01 สิงหาคม 2022 สำนักงานปลัด 69
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 18 กรกฏาคม 2022 สำนักงานปลัด 65
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 พุธ, 06 กรกฏาคม 2022 สำนักงานปลัด 62
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 04 กรกฏาคม 2022 สำนักงานปลัด 19
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร "หนองกลางนารวมใจ คัพ" ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จันทร์, 20 มิถุนายน 2022 สำนักงานปลัด 142
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 10 มิถุนายน 2022 สำนักงานปลัด 79
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและการลงช่วยเหลือจากทางมูลนิธิกระจกเงา จากศูนย์สุขภาพ A&A Healthy Care Center พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2022 สำนักงานปลัด 27
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่มีปัญหาความยากจนและพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2022 สำนักงานปลัด 81
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การทำอาชีพเสริมรายได้ในตำบลหนองกลางนา "ณิชาฟาร์มปูนา ราชบุรี" อังคาร, 03 พฤษภาคม 2022 สำนักงานปลัด 34
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) ศุกร์, 24 ธันวาคม 2021 สำนักงานปลัด 45
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ยินดีต้อนรับ นางสาวพิริยา กฤษมณี นิติกรปฏิบัติการ ในการมาปฏิบัติราชการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 02 สิงหาคม 2021 สำนักงานปลัด 102
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2021 สำนักงานปลัด 80
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการลงพื้นที่ในตำบลหนองกลางนา เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2564 ศุกร์, 21 พฤษภาคม 2021 สำนักงานปลัด 86
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2021 สำนักงานปลัด 77
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ยินดีต้อนรับ นายวินัย สิทธิวิไล รองปลัด และนายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการมาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 01 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 278
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 110
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 66
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 113
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 10 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 86
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 178
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำสลัดผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 63
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 13 กรกฏาคม 2020 สำนักงานปลัด 62
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ วัดบางกระ ศุกร์, 19 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 607
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (สำหรับผู้ที่รับเงินสด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พุธ, 10 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 86
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020 สำนักงานปลัด 96
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 110
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 717
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศุกร์, 27 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 613

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้445
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้570
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1015
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3634
mod_vvisit_counterเดือนนี้1570
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21458
mod_vvisit_counterทั้งหมด309879

We have: 33 guests online
IP: 3.235.173.74
วันนี้: ต.ค. 03, 2022


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793