กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดมาตรการงดการเยี่ยมไข้ผู้ป่วย พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 4
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 4
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 6
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 6
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 4
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564 อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 4
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักงานปลัด 5
18 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 4
19 ประกาศ ขยายเวลาดารดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 อาทิตย์, 31 มกราคม 2021 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 5
20 ประกาศ การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาทิตย์, 31 มกราคม 2021 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793