กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศุกร์, 29 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 16
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 29 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 17
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 12
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 4
25 มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในปี 2564 พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 7
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 14
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการต่างๆในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 10
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 14
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักงานปลัด 13
30 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2021 งานบัญชี 6
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793