กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว จันทร์, 28 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 19
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ จันทร์, 28 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 16
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จันทร์, 28 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 21
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 28 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 32
45 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างถูกวิธี ศุกร์, 25 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 14
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พุธ, 23 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 14
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 พุธ, 23 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 14
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซื้อหมูรถเร่โกงเครื่องชั่ง พุธ, 23 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 15
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศุกร์, 18 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 16
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 15 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 15
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793