กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
61 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เรื่อง กำหนดการหยุดส่งน้ำฤดูฝน (นาปี) ประจำปี 2563 ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 19
62 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ.2564 พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 25
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เรื่อง กำหนดการหยุดส่งน้ำฤดูฝน (นาปี) ประจำปี 2563 พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 15
64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 21
65 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมฯ พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 31
66 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3/4) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 28
67 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 28
68 ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุธ, 25 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 26
69 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 20
70 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 59
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793