กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 13
82 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 14
83 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 14
84 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 14
85 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 17
86 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการเผยแพร่คู่มือประชาชน อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 19
87 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 พุธ, 11 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 28
88 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง พุธ, 11 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 25
89 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ พุธ, 11 พฤศจิกายน 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 15
90 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร อำเภอเมืองราชบุรี อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 17
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793