กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ศุกร์, 30 ตุลาคม 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 28
92 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง พุธ, 28 ตุลาคม 2020 สำนักงานปลัด 24
93 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง พุธ, 28 ตุลาคม 2020 สำนักงานปลัด 24
94 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 จันทร์, 19 ตุลาคม 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 48
95 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย เสาร์, 17 ตุลาคม 2020 สำนักงานปลัด 13
96 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศุกร์, 16 ตุลาคม 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 29
97 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 งานบัญชี 161
98 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการทุนการศึกษา บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 สำนักงานปลัด 33
99 ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2020 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 48
100 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2020 สำนักงานปลัด 21
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793