กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด -
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 2
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด -
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ.2564 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 9
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด 1
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง จังหวัดราชบุรี ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของที่มาสาระสำคัญหลักของแนวคิดการส่งเสริมโซลาร์รูฟเสรี สำนักงานปลัด -
7 ประกาศขยายเวลาการจัดทำบัญชี ภดส.3 ครั้งที่ 2 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 3
8 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีประจำปี 2563 เดือนมกราคม 2564 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 6
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 สำนักงานปลัด 17
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ สำนักงานปลัด 16
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว สำนักงานปลัด 15
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 13
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 18
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 23
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างถูกวิธี สำนักงานปลัด 13
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด 12
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 สำนักงานปลัด 12
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซื้อหมูรถเร่โกงเครื่องชั่ง สำนักงานปลัด 12
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานปลัด 15
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 13
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ สำนักงานปลัด 11
22 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 63
23 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 32
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานปลัด 15
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานปลัด 12
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานปลัด 12
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 17
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กล่องยูเอชที และลอตเตอรี่รีไซเคิลได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 14
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่" สำนักงานปลัด 16
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ สำนักงานปลัด 15

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793