กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบัญชี 1
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด 4
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม สำนักงานปลัด 2
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rotan) สำนักงานปลัด 3
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริการออกใบอนุญาต การขอใช้คลื่นความถี่และบริการอื่นๆของสำนักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัด 2
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." สำนักงานปลัด 3
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า สำนักงานปลัด 2
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 5
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" สำนักงานปลัด 15
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการก้าวท้าใจ Season 3 สำนักงานปลัด 15
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานปลัด 17
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด 12
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 19
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สำนักงานปลัด 14
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก สำนักงานปลัด 12
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการในการต่อบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ที่ต้องการจะทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ สำนักงานปลัด 16
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 13
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักงานปลัด 13
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 14
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตรวจเลือกฯ,วันตรวจเลือกฯ,ประจำปี 2564 และการสละสิทธิจากการยกเว้นหรือผ่อนผัน สำนักงานปลัด 12
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและผู้ที่ต้องการจะทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ สำนักงานปลัด 16
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 15
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 19
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำนักงานปลัด 18
25 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 น.ส.สุภิดา กองศรีกุลดิลก 11
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ สำนักงานปลัด 17
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 2 สำนักงานปลัด 23
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียน โครงการ "เราชนะ" ของธนาคารกรุงไทย สำนักงานปลัด 18
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา เนื่องด้วยกรมทางหลวงชนบทกำลังดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ 4038 บ้านหลุมดิน - หนองกลางนา สำนักงานปลัด 18
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 22

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793