องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง