องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จังหวัดราชบุรี
การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตาม พระราชการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม

มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2566 (รอบบัญชี 2566 - 2569)

Attachments:
Download this file (255143.jpg)255143.jpg[ ]113 Kb

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (2566-2569)

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2569

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2565 เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอาคารเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พ.ศ.2565

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอาคารเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พ.ศ.2565

ประกาศ การปรับรอบการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ประกาศ การปรับรอบการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และประจำเดือนกันยายน 2565 ควบคู่กันในรอบการจัดเก็บของเดือนกันยายน 2565

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 

คุณพอใจ อบต.หนองกลางนา ด้านใด 


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793