องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จังหวัดราชบุรี
ประกาศ เรื่อง การปิดและเปิดให้บริการประชาชนบางส่วนราชการเป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

เรื่อง การปิดและเปิดให้บริการประชาชนบางส่วนราชการเป็นการชั่วคราว

*****************************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีบุคลากรได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จำนวน 1 ราย โดยจากการสอบสวนโรคพบว่า มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย และมีความจำเป็นต้องกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (Covid - 19) และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงขอปิดให้บริการในบางส่วนราชการ โดยจะเปิดให้บริการในการติดต่อราชการและงานสาธารณูปโภคที่จำเป็นดังต่อไปนี้

1.งานสาธารณูปโภค ได้แก่ งานดูแลระบบประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

2.งานประชาสัมพันธ์ และรับคำร้องในเรื่องต่างๆ

3.งานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดให้บริการทุกส่วนราชการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.032-741793 หากมีเหตุด่วนหรือเหตุสาธารณภัย โปรดแจ้งได้ที่ นายไพโรจน์  วิจิตรานนท์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา โทร.092-3689212  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Attachments:
Download this file (img014.pdf)img014.pdf[ ]536 Kb

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจ้ง กรมชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา(ท่ามะกา) ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้นำชุมชน/เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ทุกท่าน

เรื่อง ขอเชิญประชุม รับฟังข้อชี้แจง

ด้วยกรมชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา(ท่ามะกา) ขอเชิญท่านผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในคลองชลประทาน ตำบลหนองกลางนา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนและแนวทางการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้รับทราบรอบเวร การส่งน้ำ ใช้น้ำในคลองชลประทาน อย่างชัดเจน รวมถึงการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลหนองกลางนา

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ณ.ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา โดยพร้อมเพียงกัน

นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร Overlay ด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางสองร้อยหาดขี้นก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางนา

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

Attachments:
Download this file (02 (2).pdf)02 (2).pdf[ ]197 Kb
Download this file (1.1 (021).pdf)1.1 (021).pdf[ ]902 Kb
Download this file (2.1.pdf)2.1.pdf[ ]84 Kb
Download this file (2.2.pdf)2.2.pdf[ ]84 Kb
Download this file (3.1.pdf)3.1.pdf[ ]303 Kb
Download this file (3.2.pdf)3.2.pdf[ ]93 Kb
Download this file (3.3.pdf)3.3.pdf[ ]119 Kb
Download this file (3.4.pdf)3.4.pdf[ ]180 Kb
Download this file (3.5.pdf)3.5.pdf[ ]158 Kb
Download this file (3.6.pdf)3.6.pdf[ ]80 Kb
Download this file (4.1.pdf)4.1.pdf[ ]88 Kb
Download this file (4.2.pdf)4.2.pdf[ ]95 Kb
Download this file (5.1.pdf)5.1.pdf[ ]137 Kb
Download this file (6.1.pdf)6.1.pdf[ ]232 Kb
Download this file (6.2.pdf)6.2.pdf[ ]80 Kb
Download this file (6.3.pdf)6.3.pdf[ ]80 Kb
Download this file (ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570.pdf)ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570.pdf[ ]108 Kb
Download this file (ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570).pdf)ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570).pdf[ ]232 Kb
Download this file (ผ 03.pdf)ผ 03.pdf[ ]110 Kb

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 

คุณพอใจ อบต.หนองกลางนา ด้านใด 


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793